O.S.T.R. !

Temat: Wzory dokumentów
" />Faktury Faktura VAT - wzór z sytemu fakturowania Format: PDF, Rozmiar: 227 KB Pieczęć do opisywania faktur kosztowych Format: DOC, Rozmiar: 38,0 KB Faktura na Pion AIP Format: DOC, Rozmiar: 32,5 KB Faktura na Pion AIP - przykład Format: PDF, Rozmiar: 87,2 KB Umowy i rachunki Wzór umowy z klientem Format: DOC, Rozmiar: 74,5 KB Wzór umowy kupna/sprzedaży Format: JPEG, Rozmiar: 248,5 KB Co to jest umowa zlecenie, umowa o dzieło i umowa agencyjna - porównianie Format: PDF, Rozmiar: 99,4 KB Umowa o dzieło Format: DOC, Rozmiar: 61,5 KB Rachunek do umowy o dzieło - 20% Format: XLS, Rozmiar: 24,0 KB Rachunek do umowy o dzieło - 50% Format: XLS, Rozmiar: 24,0 KB Umowa zlecenie Format: DOC, Rozmiar: 45,0 KB Rachunek do umowy zlecenie z ub. zdrow. Format: XLS, Rozmiar: 20,0 KB Rachunek do umowy zlecenie - pełny Format: XLS, Rozmiar: 34,0 KB Wyliczenie ZUS i PIT dla rachunku do umowy zlecenie - pełny Format: XLS, Rozmiar: 38,0 KB Rachunek do umowy zlecenie - student Format: XLS, Rozmiar: 24,0 KB Formularz zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego Format: DOC, Rozmiar: 33,0 KB Pozostałe DOKUMENTY FINANSOWE - prezentacja Format: PPT, Rozmiar: 408,5 KB Umowa użyczenia samochodu w celu odbycia podróży służbowej Format: DOC, Rozmiar: 35,0 KB Wzór delegacji Format: XLS, Rozmiar: 43,0 KB Ewidencja przebiegu pojazdu - wzór Format: XLS, Rozmiar: 20,0 KB Raport kasowy Format: XLS, Rozmiar: 35,0 KB Spis z natury - wzór Format: XLS, Rozmiar: 24,0 KB Oświadczenie o rozliczeniu beneficjenta względem AIP Format: DOC, Rozmiar:...
Źródło: aip.bialystok.pl/viewtopic.php?t=5